Türk P ve I Sigorta A.Ş. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na göre hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet göstermek üzere 31.12.2013 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiştir. Şirketimiz, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 18.02.2014 tarihinde Su Araçları Sorumluluk Branşınd ruhsatlandırılmıştır.

Türk P ve I Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunmaktadır. Yönetim Kurulu 13 kişiden oluşmaktadır. A Grubu hissedari temsilen 2 Yönetim Kurulu üyesi, B Grubu Hissedarlari temsilen 2 Yönetim Kurulu üyesi, C Grubu Hissedarları temsilen 2 Yönetim Kurulu üyesi, D Grubu Hissedarları temsilen 5 Yönetim Kurulu üyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını temsilen 1 Yönetim Kurulu üyesi ile Genel Müdürün katılımı ile  13 üye ile teşekkül etmektedir.   

Şirketimiz prim üretimini doğrudan ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Sigorta Aracıları tarafından gerçekleştirmektedir.

 

Ortak Adı Pay Grubu Nominal Sermaye Miktarı (TL) Pay Adedi
 Ziraat Sigorta A.Ş. A 1.375.000  1.375.000 
 Güneş Sigorta A.Ş. B 1.375.000 1.375.000
 Türkiye Halk Bankası A.Ş. C 1.375.000 1.375.000
 Omur Denizcilik A.Ş. D 3.031.875 3.031.875
 Metropole Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti.  D 618.750 618.750
 Vitsan Denizcilik A.Ş. D 474.375 474.375
TOPLAM   8.250.000 8.250.000