turkpandi

Türk P ve I Sigorta Hakkında

5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hayat Dışı sigorta branşlarından münhasıran Su Araçları Sorumluluk Sigortası konusunda faaliyette bulunmak üzere 31.12.2013 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketimiz, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; Su Araçları Sorumluluk, branşında faaliyet göstermek için, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunmuş, 18.02.2014 Tarihinde de ise faaliyet ruhsatı almıştır.

Türk P ve I Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunmaktadır. Yönetim Kurulu 13 kişiden oluşmaktadır. A Grubu hissedari temsilen 2 Yönetim Kurulu üyesi, B Grubu Hissedarlari temsilen 2 Yönetim Kurulu üyesi, C Grubu Hissedarları temsilen 2 Yönetim Kurulu üyesi, D Grubu Hissedarları temsilen 5 Yönetim Kurulu üyesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını temsilen 1 Yönetim Kurulu üyesi ile Genel Müdürün katılımı ile  13 üye ile teşekkül etmektedir.   

Şirketimizin prim üretimi; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş Sigorta Brokerleri tarafından sağlanmaktadır.

 

Ortak Adı Pay Grubu Nominal Sermaye Miktarı (TL) Pay Adedi
Ziraat Sigorta A.Ş. A 1.000.000 1.000.000
Güneş Sigorta A.Ş. B 1.000.000 1.000.000
Türkiye Halk Bankası A.Ş. C 1.000.000 1.000.000
Omur Denizcilik A.Ş. D 2.205.000 2.205.000
Metropole Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti. D 450.000

450.000

Vitsan Denizcilik A.Ş. D 345.000 345.000
TOPLAM 6.000.000 6.000.000
© 2014 Türk P ve I Sigorta A.Ş.
Yukarı